Waarom een Liv inn?

De noodzaak van Liv inn

Een aantal ontwikkelingen leiden ertoe dat we op een andere manier kijken naar betekenisvol oud(er) worden in Nederland: 

  • We groeien van 2,8 miljoen naar 4,7 miljoen ouderen in Nederland.  
  • Door onze welvaart worden we ouder, het aantal 90-plussers groeit de komende decennia. 
  • De vraag is veranderd van zorg met wonen naar wonen met zorg: ouderen willen dat verpleeghuisgevoel niet meer. 
  • Mensen willen zelf bepalen hoe ze betekenisvol oud(er) worden. 
  • De verzorgingsstaat zoals we die kennen is onbetaalbaar. Daarom heeft onze regering het scheiden van wonen en zorg jaren geleden al doorgevoerd. Je huurt een woning en regelt zorg die je nodig hebt.  
  • In de toekomst daalt de beroepsbevolking, en daarmee ook het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg. De noodzaak is dan ook groot om met elkaar een goede burengemeenschap te vormen.

Daarom hebben wij vanaf 2013 in het land samen met bewoners en buurt het bejaardenhuis opnieuw uitgevonden: Liv inn!