Bewoners aan het woord

Cosimo Russo:

Van verzorgingshuis naar Liv inn

De verbouwing van De Boomberg is bijna zover, de voorbereidingen zijn in volle gang en ik begin de spanning te merken. Gisteren is het Liv inn Lab verhuisd naar de Vondellaan 167 en hebben tussen de verhuizing door voor het eerst The Happy Hour daar gehouden. Door de gezelligheid was ik er al meteen aan gewend en wist later niet beter.

Ik heb in mijn leven heel wat verbouwingen meegemaakt en iedere keer was het spannend, want de ideeën op papier geven wellicht een beeld hoe het gaat worden, maar het eind resultaat moet ook kloppen. Mijn verbouwingen waren dan achteraf precies zoals ik die voor ogen had. Daarom heb ik het volste vertrouwen dat het eindresultaat van de verbouwing van ons verzorgingshuis naar Liv inn net zo mooi en echter mooier zal zijn dan op de tekening.

Lees meer verhalen